Familie als BV?

Herken je dat? Het runnen van een gezin kan heel erg voelen als het runnen van een bedrijf. Net als in een onderneming hebben gezinnen te maken met een heleboel planning, een financiële administratie, schoonmaak- en opruimdiensten, maar ook vergaderingen waarin de voortgang besproken en de koers bepaald wordt... Het gebeurt allemaal in de BV Familie.

Aan de keukentafel wordt de dag doorgenomen, gelachen, gehuild, bestraft en gediscussieerd. Agenda's worden doorgenomen, to do lijstjes gemaakt: 'Koop jij een cadeautje voor mijn moeder?'. Tijdens een gezamenlijk diner of verjaardag komen oude familiegewoonte en tradities naar boven; de oudste doet nooit iets, de jongste is in de weer in de keuken. Misschien worden herinneringen opgehaald aan die hete zomer in Zuid-Frankrijk of die verjaardag waar de taart omviel.

De één geniet van bepaalde familiemomenten, de ander ziet ertegenop. Zo zijn er schuldgevoelens, zorgen en tranen. Is er ruzie, blijdschap, verdriet. Er zijn feestjes, unieke momenten dat je vertelt dat je een kind verwacht of gaat trouwen. Maar ook diepe dalen, zoals een scheiding of het verlies van een dierbare. Je deelt bewust of onbewust een heleboel. 

Van je (BV) Familie moet je het hebben, zeggen ze wel eens. Daarom.

Het is net een Snelkookpan

Aan die keukentafel zien wij ook de druk stijgen. Er moet veel, te veel. Zorgen voor eigen ouders, kinderen, werk, huishouden, vrijwilligerswerk, spitsuur, gezond eten, sporten, vrienden...En de druk wordt groter door de omgeving, participatiemaatschappij, langer doorwerken waardoor opa en oma niet meer kunnen oppassen en systemen die deze ontwikkelingen niet ondersteunen of zelfs achterblijven. De cijfers en berichten laten het zien:

  • 40% van de huwelijken strandt. 1 Op de 5 wordt bestempeld als vechtscheiding.
  • 44% van de kindermishandeling vindt plaats in eenoudergezinnen
  • 1 op de 7 werknemers krijgt een burn-out. Vooral de combinatie werk-zorg wordt genoemd als reden.
  • In 2016 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,66 kinderen. Sinds 2010 daalt geleidelijk het gemiddeld aantal kinderen die Nederlandse vrouwen krijgen. Toen was het gemiddelde bijna 1,8 kinderen.
  • Steeds vaker krijgen kinderen, zelfs al rond de 12 jaar, een burn-out. 
  • Mannen hebben een hogere arbeidsparticipatie dan vrouwen. In 2015 bedroeg deze 75,3 procent voor mannen tegen 65,2 procent voor vrouwen. De arbeidsparticipatie van vrouwen blijft vanaf een leeftijd van 30 jaar achter bij die van mannen, omdat een deel van hen ophoudt met werken wanneer er kinderen komen.
  • In de troonrede op Prinsjesdag 2016 kwam het woord familie niet één keer voor. 'Gezin' werd twee keer genoemd.

'Ik had van te voren niet verwacht dat naast moeder en werk er bijna geen ruimte meer is voor mijzelf.'

Ouders geven aan dat ze zich schuldig voelen. 'Doen we het wel goed? Besteed ik wel genoeg tijd aan mijn kinderen? Maar ze zijn ook moe.' Moe van de korte nachten, de druk, de zorgen en het zoeken naar balans. Ouders zijn onzeker en kwetsbaar. Waar kunnen ze met hun vragen naar toe?